BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Śniadowo

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.
Biuletyn Informacji Publicznej "BIP" budowany jest zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 Nr 112 poz. 1198) oraz rozporządzenia wykonawczego do w/w ustawy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. nr 67 poz. 619).
Data powstania: piątek, 9 maj 2003 16:09
Data opublikowania: piątek, 9 maj 2003 16:11
Opublikował(a): Małgorzata Serdyńska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 172958 razy

Wiadomości

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

piątek, 29 sty 2016 08:24
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE

wtorek, 24 lis 2015 15:16
Dotyczy: 1. "Remontu drogi powiatowej nr 1952B - odc. II Jakać Dworna - Stara Jakać - Szabły Młode w km 0+015,00 - 1+230,00", 2. "Remontu drogi powiatowej nr 1952B - odc. III Stare Szabły - Jakać Borki w km 5+185,00 - 7+135,00",
Czytaj całość

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

wtorek, 3 lis 2015 13:54
projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE

piątek, 25 wrz 2015 15:24
Marszałek Województwa Podlaskiego zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 23 września 2015r., znak: DIT-III.7440.3.2015, zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych na potrzeby Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S61: Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko – granica państwa (Kowno) na odcinku: Ostrów Mazowiecka (S8) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn (z wyłączeniem obwodnicy Stawisk). Budowa drogi S61 na odcinku: węzeł „Śniadowo” (z węzłem) – węzeł „Łomża Południe” (bez węzła), od km 19+500 do km 36+500 (Zadanie 2), gm. Czerwin, Śniadowo, Łomża pow. Ostrołęcki. łomżyński, woj. mazowieckie i woj. podlaskie”.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 31 sie 2015 15:24
Marszałek Województwa Podlaskiego zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych na potrzeby Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S61: Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – granica państwa (Kowno) na odcinku: Ostrów Mazowiecka (S8) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn ( z wyłączeniem obwodnicy Stawiski). Budowa drogi S61 na odcinku: węzeł „Śniadowo” (z węzłem) – węzeł „Łomża Południe” (bez węzła), od km 19+500 do km 36+500 (Zadanie 2), gm. Czerwin, Śniadowo, Łomża pow. Ostrołęcki, łomżyński, woj. Mazowieckie i woj. Podlaskie”
Czytaj całość