BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Śniadowo

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.
Biuletyn Informacji Publicznej "BIP" budowany jest zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 Nr 112 poz. 1198) oraz rozporządzenia wykonawczego do w/w ustawy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. nr 67 poz. 619).
Data powstania: piątek, 9 maj 2003 16:09
Data opublikowania: piątek, 9 maj 2003 16:11
Opublikował(a): Małgorzata Serdyńska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 165991 razy

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

piątek, 10 lip 2015 07:30
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 156138-2015 z dnia 25.06.2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości około 86.000 litrów w sezonie grzewczym 2015/2016 dla potrzeb gminy Śniadowo”.
Czytaj całość

01 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

wtorek, 30 cze 2015 08:11
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 156138-2015 z dnia 25.06.2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości około 86.000 litrów w sezonie grzewczym 2015/2016 dla potrzeb gminy Śniadowo”
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

czwartek, 25 cze 2015 14:53
Wójt Gminy Śniadowo, ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości około 86.000 litrów w sezonie grzewczym 2015/2016 dla potrzeb gminy Śniadowo". Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 156138-2015 z dnia 25.06.2015 r.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

czwartek, 2 kwi 2015 08:49
Wójt Gminy Śniadowo, ogłasza przetarg nieograniczony na "Roboty budowlane wykończeniowe w części dydaktycznej w budynku Gimnazjum w Śniadowie". Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 74102-2015 z dnia 02.04.2015r.
Czytaj całość

02 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

poniedziałek, 16 mar 2015 14:18
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 52688 – 2015 z dnia 10.03.2015 r. na „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Śniadowie oraz Stacji Uzdatniania Wody w Starym Ratowie”.
Czytaj całość

01 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

piątek, 13 mar 2015 15:13
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 52688 – 2015 z dnia 10.03.2015 r. na „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Śniadowie oraz Stacji Uzdatniania Wody w Starym Ratowie”.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

wtorek, 10 mar 2015 15:13
Wójt Gminy Śniadowo, ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację oczyszczalni ścieków w Śniadowie oraz Stacji Uzdatniania Wody w Starym Ratowie. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 52688 - 2015 z dnia 10.03.2015 r.
Czytaj całość

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŚNIADOWIE

wtorek, 21 paź 2014 14:16
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 16 listopada 2014r.
Czytaj całość

INFORMACJA

piątek, 17 paź 2014 08:23
Gminna Komisja Wyborcza w Śniadowie informuje, że losowanie składów obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w dniu 21 października 2014 roku o godz. 10.00 w siedzibie W URZĘDZIE GMINY ŚNIADOWO UL. OSTROŁĘCKA 11, SALA KONFERENCYJNA NR 8
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek, 18 wrz 2014 10:09
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 290136 - 2014 z dnia 01.09.2014 r. na „Usługę bankową dotyczącą udzielenia przez bank kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.300.607 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy sześćset siedem złotych)”.
Czytaj całość

02 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

środa, 10 wrz 2014 12:56
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa bankowa dotycząca udzielenia przez bank kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.300.607 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy sześćset siedem złotych)”. Ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 290136 – 2014 z dnia 01.09.2014r.
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

poniedziałek, 8 wrz 2014 08:16
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 280084 – 2014 z dnia 22.08.2014r. w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawę oleju opałowego w ilości około 78.983 litrów w sezonie grzewczym 2014/2015 dla potrzeb Gminy Śniadowo.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

poniedziałek, 1 wrz 2014 14:50
Dotyczy: Usługi bankowej dotyczącej udzielenia przez bank kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.300.607 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy sześćset siedem złotych). Ogłoszenie w BZP nr 290136 - 2014; data zamieszczenia: 01.09.2014
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 14 kwietnia 2014 roku

poniedziałek, 14 kwi 2014 15:19
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych do głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dla wyborów posłów do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, zarządzonych na 25 maja 2014 roku.
Czytaj całość

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

wtorek, 19 lis 2013 10:11
projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Śniadow o z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na2014rok"
Czytaj całość

INFORMACJA WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

środa, 23 paź 2013 12:55
w sprawie przyjęcia: „Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 30 wrz 2013 12:44
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie budowy drogi ekspresowej S 61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko – granica państwa (Kowno) na odcinku Ostrów Mazowiecka (S8) – Łomża – Stawiski - Szczuczyn – (z wyłączeniem obwodnicy Stawisk).
Czytaj całość

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

wtorek, 27 sie 2013 10:05
Wójt Gminy Śniadowo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 92 o pow. 0,11 ha, położonej w miejscowości Duchny Młode.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

czwartek, 28 lut 2013 11:57
konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury fizycznej
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

piątek, 21 gru 2012 08:14
Uprzejmie informuje, że 28 grudnia 2012 roku o godz. 12°° w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie odbędzie się XX sesja Rady Gminy Śniadowo.
Czytaj całość

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

poniedziałek, 26 lis 2012 15:16
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S61 na odcinku Ostrów Mazowiecka (S8) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn (z wyłączeniem obwodnicy Stawisk).
Czytaj całość

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

wtorek, 20 lis 2012 08:43
projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok"
Czytaj całość

INFORMACJA

poniedziałek, 5 lis 2012 08:28
Wójt Gminy Śniadowo zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 2 kwi 2012 10:47
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S 61 Ostrów Mazowiecka - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Raczki - Suwałki - Budzisko - granica państwa (Kowno) na odcinku Ostrów Mazowiecka (S8) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn (z wyłączeniem obwodnicy Stawisk).
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

czwartek, 12 sty 2012 13:34
o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Czytaj całość

INFORMACJA WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

czwartek, 17 lis 2011 09:10
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjecia " Programu Współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok".
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE

czwartek, 18 sie 2011 12:25
Zawiadamiam że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: obiektu infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest inwestycja liniowa obejmująca: -przebudowę i budowę wodociągu z przyłączami w Szczepankowie.
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE

wtorek, 12 lip 2011 10:09
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji liniowej polegającej na: budowie linii napowietrznej kablowej nN 0,4 kV i przyłącza kablowego do zasilania budynku mieszkalnego na terenie obejmującym działki oznaczone nr ewidencyjnymi 1199/1, 1199/2, 1200, 1208, 1209, 1210/1, 1210/2, 1211, 1212, 1213 i 1219/2 położone we wsi Szczepankowo.
Czytaj całość

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze.

czwartek, 19 paź 2006 12:37
Informujemy,że na stanowisko referenta ds.świadczeń rodzinnych w Urzędzie Gminy Śniadowo w wyniku przeprowadzonego naboru wybrana została: Hanna Zielińska zam.Śniadowo - ul.Kolejowa 17/32 Uzasadnienie Pani Hanna Zielińska posiada 10-letni staż pracy w urzędzie.Pracowała w ramach robót publicznych przyjmując wnioski o świadczenia rodzinne oraz brała udział w naliczaniu świadczeń.Wykazała się lepszą od drugiej kandydatki znajomością przepisów dotyczących świadczeń rodzinnych.
Czytaj całość

Wójt Gminy Śniadowo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

czwartek, 5 paź 2006 12:05
Wójt Gminy Śniadowo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej: - nr 260 o pow. 1,40 ha - nr 268/1 o pow. 0,0588 ha położonych we wsi Jastrząbka Młoda gmina Śniadowo. Powyższe nieruchomości posiadają w Sądzie Rejonowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Łomży urządzoną księgę wieczystą KW Nr 29487. Cena wywoławcza nieruchomości nr 260 wynosi 24204,00 zł - wadium 2420,00 zł. Cena wywoławcza nieruchomości nr 268/1 wynosi 2974,00zł – wadium 297,00 zł. 1. Na przedmiotowe nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W dotychczas obowiązującym planie działka oznaczona nr 260 stanowiła nieużytki, natomiast działka nr 268/1stanowiła pastwisko trwałe. 2. Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2006 roku o godz. 1000 w sali nr 8 przy ulicy Ostrołęckiej 11 i będzie przeprowadzony w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108). 3.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w Banku Spółdzielczym w Łomży Oddział Śniadowo na konto Urzędu Gminy Śniadowo Nr 16 8757 1024 3900 0752 2000 0010, najpóźniej do dnia 10 listopada 2006r.do godz.1400 Pisemna oferta powinna zawierać : 1) imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę, 2) datę sporządzenia oferty, 3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty. Oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem: ,,Przetarg na sprzedaż nieruchomości ( działka nr …….)” wraz z dołączonym dowodem wpłaty wadium należy składać w Urzędzie Gminy Śniadowo, pokój nr 3 do dnia 10 listopada 2006 roku do godz.14 00. 4. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadia wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Pozostała część ceny nabycia powinna być uiszczona najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. 5.Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Śniadowo, pokój nr 3 w godzinach od 730 do 1530 lub telefonicznie pod nr ( 086) 217 61 69 w. 36.
Czytaj całość