Serwis gminny | Rejestr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze Gminy | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne | Jednostki pomocnicze | Rada Gminy VI kadencji, oświadczenia majątkowe radnych |
Menu tematyczne: Komunikaty i ogłoszenia | Przetargi | Rejestry i ewidencje | Pomoc | Majątek gminy | Dług publiczny | Wybory, Referenda, Spisy | Pomoc publiczna | Wyniki kontroli | Druki do pobrania | Wykaz sołtysów | Projekty uchwał, Projekty Zarządzeń Wójta | Świadczenia rodzinne | Rejestr działalności regulowanej | Ochrona Środowiska | Zamierzenia ,programy i realizacja zadań publicznych | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna ·

Wyszukiwarka

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Śniadowo

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Biuletyn Informacji Publicznej "BIP" budowany jest zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 Nr 112 poz. 1198) oraz rozporządzenia wykonawczego do w/w ustawy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. nr 67 poz. 619).

Opublikował(a): Małgorzata Serdyńska

Data powstania: pt, 09 maja 2003 16:09
Data upublicznienia: pt, 09 maja 2003 16:11
Artykuł był czytany: 163409 razy

INFORMACJA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

śr, 29 października 2014 09:33

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

wt, 08 października 2013 11:16

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

pon, 05 sierpnia 2013 12:22

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

śr, 27 marca 2013 09:51

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

wt, 13 listopada 2012 08:49

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

pon, 24 września 2012 10:32

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

pon, 18 czerwca 2012 11:22

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

cz, 08 grudnia 2011 09:42

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

pon, 03 października 2011 13:49

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

pon, 05 września 2011 08:49

INFORMACJA

pt, 19 sierpnia 2011 11:01

Z A W I A D O M I E N I E

śr, 13 kwietnia 2011 12:12

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

pon, 10 stycznia 2011 15:38

INFORMACJA O WYMIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

cz, 14 października 2010 11:01

OBWIESZCZENIE

cz, 23 września 2010 09:47

INFORMACJA GDDKiA

pon, 30 sierpnia 2010 11:45

WYPRAWKA SZKOLNA

cz, 17 czerwca 2010 13:02

INFORMACJA

INFORMACJA

cz, 15 kwietnia 2010 10:18

OGŁOSZENIE

cz, 15 kwietnia 2010 09:37

INFORMACJA WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

śr, 16 stycznia 2008 13:19

Wójt Gminy Śniadowo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

cz, 05 października 2006 12:05

Wójt Gminy Śniadowo
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej:
- nr 260 o pow. 1,40 ha
- nr 268/1 o pow. 0,0588 ha
położonych we wsi Jastrząbka Młoda gmina Śniadowo.
Powyższe nieruchomości posiadają w Sądzie Rejonowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Łomży urządzoną księgę wieczystą KW Nr 29487.
Cena wywoławcza nieruchomości nr 260 wynosi 24204,00 zł - wadium 2420,00 zł.
Cena wywoławcza nieruchomości nr 268/1 wynosi 2974,00zł – wadium 297,00 zł.
1. Na przedmiotowe nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W dotychczas obowiązującym planie działka oznaczona nr 260 stanowiła nieużytki, natomiast działka nr 268/1stanowiła pastwisko trwałe.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2006 roku o godz. 1000 w sali nr 8 przy ulicy Ostrołęckiej 11 i będzie przeprowadzony w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108).
3.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w Banku Spółdzielczym w Łomży Oddział Śniadowo na konto Urzędu Gminy Śniadowo Nr 16 8757 1024 3900 0752 2000 0010, najpóźniej do dnia 10 listopada 2006r.do godz.1400
Pisemna oferta powinna zawierać :
1) imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez
zastrzeżeń,
4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem: ,,Przetarg na sprzedaż nieruchomości
( działka nr …….)” wraz z dołączonym dowodem wpłaty wadium należy składać w Urzędzie Gminy Śniadowo, pokój nr 3 do dnia 10 listopada 2006 roku do godz.14 00.
4. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadia wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Pozostała część ceny nabycia powinna być uiszczona najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
5.Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Śniadowo, pokój nr 3 w godzinach od 730 do 1530 lub telefonicznie pod nr ( 086) 217 61 69 w. 36.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY

cz, 02 września 2004 14:39

Urząd Gminy Śniadowo
ul. Ostrołęcka 11

czynny:
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30

Kasa czynna
poniedziałek 8.00 - 14.00
wtorek - piątek 7.30 - 14.00!

Biuro Podawcze czynne
w godzinach pracy urzędu.
tel. (086) 217 61 46,
fax. (086) 217 61 68http://www.wrotapodlasia.pl/pl/

http://monitorpolski.gov.pl/

http://dziennikustaw.gov.pl/

http://www.wrotapodlasia.pl/pl/

Subskrypcja zmian
BIP UG Śniadowo


Zapisz Wypisz

Główny Biuletyn Informacji Publicznej bip.gov.pl
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Śniadowo Administrator: mail
  System PUBLIKATOR