BIP Rejestr zmian Archiwum Mapa serwisu
Szukaj:

Aktualności
Gmina
Statut
Śniadowo
Oferty gospodarcze
Parafie
Współpraca
Zakład Gospodarki Komunalnej
Fundusze UE
 
Pozostałe wiadomości:
·Spotkanie wigilijne
·HARMONOGRAM WYBORÓW SOŁTYSÓW
·Zyczenia świąteczne OSP Śniadowo
·GRAFIK PRZEJAZDÓW AUTOBUSÓW SZKOLNYCH
·Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
·Kalendarium Wydarzeń Prewencyjnych KRUS
·"Nasza Gmina" 12/2011 w wersji elektronicznej
·INFORMACJA
·Konkurs na dyrektora ZS-P
·Gmina dostała pieniądze
·50 ROCZNICA ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
·Plan polowań
·Zagrali w Śniadowie o Puchar Premiera
·Ruszyła RENOWACJA RYNKU
·Inwestycje w gm. Śniadowo INFRASTRUKTURALNE
·Statut został opublikowany 8 lipca 2010 r w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 165, poz. 2053 i wszedł w życie 23 lipca 2010 r.
·Aktualizacja „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Śniadowo na lata 2010 – 2018” - konsultacje
·Festyn pn. DZIEŃ GMINY ŚNIADOWO
·Rusza przebudowa drogi Szczepankowo – Czaplice.
·TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
·Zwycięzcy wyłonieni !!!
·PROMOCJA GMINY NA MEDAL
·Sala gimnastyczna w Szczepankowie?
·Tabica Pamiątkowa w Szczepankowie
·Jadą na MISTRZOSTWA POLSKI
·Bezpłatne badania mammograficzne w Śniadowie
·DRUŻYNA GMINY ŚNIADOWO WRÓCIŁA Z SUKCESEM i PUCHARAMI
·Jak głosowano w gm. Śniadowo
·21.285 zł DLA GMINY WILKÓW
·PKP spłaciło dług
·Nowy STATUT GMINY ŚNIADOWO
·APEL DO MIESZKAŃCÓW
·POMÓŻMY POWODZIANOM
·BĘDĄ WYSOKIE KARY
·NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
·KONKURS
·ZEBRANIE WIEJSKIE W ŚNIADOWIE
·CZY JEST SZANSA NA AWANS???
·Nowoczesny wóz bojowy dla OSP
·Spotkanie w sprawie nadania imienia
·Będzie PRZEDSZKOLE ?
·JCB 3CX Contractor AEC
·Żałoba Narodowa - Strażacka Relacja Z Warszawskich Ulic
·„Śmierć jest dla nas szkołą życia”
·Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"
·Rok 2011 w liczbach
·Dworzec PKP
·Radni poparli pomysł
·Konsultacje społeczne związane z bezpieczeństwem na terenie gminy.
·I Halowy Turniej Sołectw w Piłce Nożnej
·Bal karnawałowy 2016
·Demograficzne podsumowanie 2015 roku
·INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
·Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego
·Dla ubezpieczonych w KRUS zaświadczenie lekarskie w wersji papierowej
·OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
·Wójt Gminy Śniadowo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości - lokalu użytkowego położonego w budynku wielofunkcyjnym w Szczepankowie
·Gminne becikowe w Śniadowie
·Apel do mieszkańców Gminy Śniadowo
·Harmonogramy odbioru odpadów
·Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego
·Wyróżnienie Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
·Uroczysta Msza Święta za zmarłych strażaków w Śniadowie
·GMINNE OBCHODY 97 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
·Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w Śniadowie
·INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI
·Zakończyły się prace drogowe w Gminie Śniadowo
·Obchody Święta Edukacji Narodowej
·Zmiana na stanowisku Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Śniadowie
·Lokalna Grupa Działania "Sąsiedzi" - Analiza SWOT
·ZARZĄDZENIE NR 64.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
·Od 1 września br. dzieci i młodzież szkolna korzysta z nowych sal lekcyjnych
·Październik to miesiąc walki z rakiem piersi!
·Łomżyńska Straż Pożarna ostrzega
·Targi Ogrodnicze w Szepietowie
·Program SYSTEM
·Relacja z Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych
·Stypendium Starosty Powiatu Łomżyńskiego
·I Dożynki Gminne w Szczepankowie
·Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej we wsi Duchny Młode - Grabowo
·PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ŚNIADOWO NA LATA 2015– 2020
·Informacja o możliwości skorzystania z usługi asystenta podatnika w Urzędzie Skarbowym w Łomży
·Spotkania informacyjne w sprawie budowy drogi S-61
·Jubileusz 40-lecia kapłaństwa Księdza Kanonika Jerzego Polkowskiego
·Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Śniadowie
·Podstawy obsługi komputera i internetu - BEZPŁATNE SZKOLENIA
·INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU ŁAWNIKÓW
·Konsultacje do LSR 2014-2020 Wspólnie przygotujmy lokalną strategię działania!
·Nowo zakupiona równiarka już na drogach
·VI sesja Rady Gminy
·Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich
·Życzenia
·Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody
·Nowy autobus szkolny w Gminie Śniadowo
·Nagroda Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu
·INFORMACJA Powiatowego Inspektora Sanitarnego
·INFORMACJA
·ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW
·FERIE 2015
·Karta Dużej Rodziny [nowy wniosek]
·WÓJT GMINY ŚNIADOWO OGŁASZA OTWARTY KONKURS
·INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI
·Ukonstytuowała się nowa Rada Gminy Śniadowo.
·Informacja SANEPID o stanie wody w gminie Śniadowo
·50 lat razem
·INFORMACJA
·Otwarcie sali gimnastycznej - fotorelacja
·MATERIAŁY INFORMACYJNE
·OSP Śniadowo ostrzega
·Informacja o usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
·INFORMACJA O OFERCIE ZŁOŻONEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
·INFORMACJA
·INFORMACJA WÓJTA GMINY ŚNIADOWO
·Zakup ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego
·Wyprawka szkolna 2014/2015
·Nabór "Małych Projektów"
·Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
·Zakończono przebudowę chodników w ciągu ulicy Kolejowej w Śniadowie
·Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego
·Karta Dużej Rodziny
·Teren rekreacyjno-wypoczynkowy w miejscowości Szczepankowo
·Nowa droga w Chomentowie
·Dzień Dziecka z OSP Śniadowo
·Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
·Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
·Program Stypendiów Pomostowych 2014/2015
·Sesja absolutoryjna Rady Gminy Śniadowo
·Trwają prace przy budowie sali gimnastycznej
·VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH
·Ruszyły prace drogowe w Gminie Śniadowo
·Apel - "Nie wypalajmy traw"
·Gmina Śniadowo realizuje projekt pt. „Bajkowe oddziały przedszkolne w Gminie Śniadowo.”
·Usuwanie wyrobów zawierających azbest
·Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
·Rozpoczęły się prace przy budowie biologicznych oczyszczalni ścieków
·Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Szczepankowo
·Postępowanie w razie utraty, zwrotu lub znalezienia dowodu osobistego
·XII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
·Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
·Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej
·Uchwalono budżet gminy na 2014rok
·Nowe przystanki
·Wigilijne Spotkanie Opłatkowe
·Konkurs ofert na realizację zadania publicznego
·Informacja Wójta Gminy Śniadowo
·BUDOWA WODOCIĄGU W SZCZEPANKOWIE ROZPOCZĘTA
·"Na własne konto"
·"Złote Gody" w Śniadowie
·Główny Inspektorat Sanitarny przestrzega przed zagrożeniem zatruciem alkoholem metylowym
·Konsultacje społeczne projektu uchwały
·Plan polowań
·INWESTYCJI DROGOWYCH CIĄG DALSZY...
·Polowanie interwencyjne na dziki
·Gmina Śniadowo w programie Youngster Plus
·Wspólna inwestycja drogowa powiatu łomżyńskiego i gminy Śniadowo.
·INFORMACJA
·Program Stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok 2013/2014
·Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego w sprawie choroby pomoru świń
·Zbiórka elektrośmieci w Gminie Śniadowo
·Afrykański pomór świń - realne zagrożenie
·OTWARTY KONKURS OFERT
·"Wyprawka szkolna" 2013
·Wizyta delegacji powiatu łomżyńskiego w Niemczech.
·Komunikat Wójta Gminy Śniadowo
·Usuwanie wyrobów zawierających azbest
·HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY
·Dziesięciolecie KS Śniadowo
·Nowy sposób gospodarowania odpadami komunalnymi
·Informacja ZGK
·Sprawozdanie z XIX Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2013
·WYPEŁNIANIE FORMULARZY BADAŃ ROLNICZYCH
·Ważna informacja o deklaracjach "śmieciowych'
·Nowe rozwiązania w procedurze meldunkowej
·Seminarium informacyjne "Wpieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B - Działanie 8.2 PO IG"
·V Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich
·Obowiązki właściciela psa
·Apel - "Nie wypalajmy traw"
·INFORMACJA O NAGRODACH STAROSTY
·Zaproszenie na seminarium "Efektywna realizacja gminnych programów usuwania azbestu - możliwości i koszty"
·Seminarium informacyjne "Wpieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej - Działanie 8.1 POIG"
·Plebiscyt Nasz Sołtys 2013 i Rolnik Roku 2013
·Życzenia Wielkanocne
·Wnioski o dopłaty bezpośrednie
·USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
·Zakaz stosowania odmian kukurydzy MON 810
·INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
·Projekt szkoleniowy „Reorientacja zawodowa - nowe możliwości"
·2,7 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA DLA GMINY ŚNIADOWO
·Ogłoszenie Wójta Gminy Śniadowo
·Informacja Wójta Giny Śniadowo
·"Twoje jutro zaczyna się dziś"
·Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 roku wprowadza nowy system zbiórki odpadów komunalnych.
·Zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO
·OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
·Informacja Wójta Gminy Śniadowo dotycząca pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
·Profilaktyka przeciwko grypie
·Rozlicz się z Fiskusem przez internet
·Informacja dla Mieszkańców Gminy Śniadowo dotycząca zmiany systemu zbiórki odpadów komunalnych
·WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ŚNIADOWO
·Informacja PKS Łomża Sp.z.o.o
·Ostrzeżenie meteorologiczne nr 82
·KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ŁOMŻY
·ODSZKODOWANIA ZA WYRZĄDZONE W GOSPODARSTWIE SZKODY PRZEZ BOBRY
·Pismo MPK Sp.z.o.o w sprawie umów na wywóz śmieci
·OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY
·500 Darmowych Kursów Angielskiego
·Nowy numer Naszej Gminy online
·KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku z dnia 12.09.2012r. dotyczący Zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka w okresie jesiennym
·Zakończono remont mogiły wojennej z 1939 r. położonej w obrębie miejscowości Stare Szabły
·Z nowymi siłami w nowy rok szkolny
·.
·Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Śniadowo
·Zagospodarowanie Centrum miejscowości Śniadowo
·Komunikat Wójta Gminy Śniadowo
·Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum w Śniadowie
·Usuwanie wyrobów zawierających azbest
·OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
·LIST OTWARTY DO ROLNIKÓW
·Pomoc dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w ramach PROW 2007 - 2013
·Bezpieczna zabawa, jak ma wyglądać?
·Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
·Informacja prasowa Komendanta Państwowej Straży Pożarnej
·Wnioski dla rolników poszkodowanych przez nawałnicę.
·XIII Olimpiada Samorządowa Województwa Podlaskiego
·Z partnerską wizytą w Śniadowie
·Informacja dla hodowców świń.
·Setny jubileusz
·Sprawozdanie z XIII sesji Rady Gminy Śniadowo
·Ogłoszenie Stowarzyszenia "Sąsiedzi"
·Niebawem ruszy długo oczekiwana budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Śniadowie.
·Co z bilansem zbóż na 2012 rok
·Konwent Wójtów
·Urząd Gminy Śniadowo informuje, że wnioski o dopłaty bezpośrednie dla rolników są wypełniane w budynku Gminnego Ośrodka Kultury.
·Bezpłatne szkolenia zawodowe
·Ogłoszenie
·Informacja dla hodowców bydła, owiec i kóz.
·Nowy autobus dla dzieci i młodzieży
·Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"
·Informacja dla rolników
·Zakończenie projektu "Zacznijmy od nowa"
·Informacja dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
·Tlenek węgla - o czym należy wiedzieć
·"Radosne Maluchy"
·Informacja dotycząca zapobiegania zatruciom tlenkiem węgla.
·Pierwsza „SCHETYNÓWKA” w Gminie Śniadowo
·Plan polowań zbiorowych
·"Zacznijmy od nowa" - zajęcia z doradcą zawodowym
·W Projekcie "Zacznijmy od nowa" zakończono zajęcia z psychologiem
·Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na informatyka
·Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na doradcę zawodowego
·Zaproszenie do składania ofert - doradca zawodowy
·Zakończenie rekrutacji do projektu "Zacznijmy od nowa"
·Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych do projektu "Zacznijmy od nowa"
·Za unijne pieniądze Gmina Śniadowo zrealizuje kolejne inwestycje.
·Gmina Śniadowo otrzymała kolejne pieniądze unijne
·Projekt pt. "Zacznijmy od nowa"
·Informacja dla rolników
·Informacja Głównego Urzędu Statystycznego
·Dopłaty do zakupu kolektorów słonecznych
·Zapraszamy do Świetlicy w Starym Ratowie
·Protokół
·Uwaga Mieszkańcy Gminy Śniadowo
·Komunikat
·Super Samorząd 2011 - konkurs w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór
·Harmonogram wyborów do rad sołeckich
·Informacja nt. wytycznych dotyczących wniosków o wykonanie urządzeń melioracji wodnych
·Informacje Wójta Gminy Śniadowo
·Informacja
·Ogłoszenie o konkursie ofert
·Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
·Apel do mieszkańców Gminy Śniadowo
·Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Aktualności Gmina Statut Śniadowo Oferty gospodarcze Parafie Współpraca Zakład Gospodarki Komunalnej Fundusze UE
Strona główna » Aktualności

Wnioski o dopłaty bezpośrednie

Wójt Gminy Śniadowo zaprasza rolników do korzystania z bezpłatnej pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych. Z pomocy będzie można skorzystać w dni robocze (godz: 800 – 1500), w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 13.

Administrator

Data powstania: śr, 27 marca 2013 08:27
Data upublicznienia: śr, 27 marca 2013 08:29
Artykuł był czytany: 94951 razy

Copyright @ 2003 UG Śniadowo Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR  
tel(086) 2190700